Ovládací jednotka, čidla

Ovládací jednotka, čidla

Závlahový systém bude řídit ovládací jednotka HUNTER s transformátorem, který má výstupní napětí 24 V. Bývá v provedení pro vnitřní nebo venkovní použití. Jednotka bude připojena na 220 V.

Ovládací jednotka HUNTER umožňuje:
  • Různé startovací časy denně pro jednotlivé sekce
  • Schopnost ovládání až 48 sekcí
  • Doba zavlažování pro každou sekci nastavitelná od 0 do 6 hod v minutových krocích
  • Možnost volby různých denních cyklů, % změny bez zásahu do jednotlivých programů

K jednotce bude připojeno čidlo atmosférických srážek, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek od 3–25 mm celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky po odparu těchto srážek.


Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace