Postřikovače

Postřikovače

Zavlažování větších travnatých ploch zajišťují rotační postřikovače HUNTER s dostřikem cca 8–11 m. Závlahu menších travnatých ploch zajistí rozprašovací postřikovače HUNTER SPRAY s poloměrem dostřiku 3–5 m. Všechny postřikovače jsou podzemní, v provedení s nastavitelnou výsečí postřiku a s výsuvem od 10 cm nad úroveň terénu. Výsuvná část postřikovače (výsuvník) se aktivuje – vysune se nad úroveň terénu tlakem vody automaticky vpouštěné do příslušné sekce pomocí el. mag. ventilu, kterému dává impuls ovládací jednotka. Postřikovače jsou vybaveny doplňkovými filtry mechanických nečistot.

Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace