Zdroj vody, filtrace

Zdroj vody, filtrace

Zdrojem vody pro zavlažování nejčastěji bývá voda z kopané nebo vrtané studny. Další možností je využití pitné vody z vodovodního řádu. Použitelná, ale méně vhodná je pak voda povrchová, voda z domovních čističek, nebo voda dešťová. Jsou zde však větší náklady na filtraci vody. Pro udržení funkčnosti a dlouhodobé životnosti systému musí být ze závlahové vody odstraněno mechanické znečištění. Toto zajistí filtr nečistot, který se vřazuje na počátek systému.

Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace