Co tvoří závlahový systém?

Co tvoří závlahový systém?

Zavlažovací systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů.

Mezi základní prvky patří plastové trubní podzemní rozvody, postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, čidla, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Celý zavlažovací program je řízen počítačem, a tak i v případe Vaší nepřítomnosti bude Vaše zahrada správně ošetřena. Takže Vy se o nic nemusíte starat a přitom máte vždy správně zalito a pokropeno. Na závlahu je vhodné myslet již při návrhu a budování zahrady či jiných zelených ploch. Pakliže má již terén podobu, kterou se v nejbližší době nechystáte měnit, přesto není problém závlahu dodatečně nainstalovat. Záhy zjistíte, že užitek a potěšení z Vaší zeleně značně převyšuje prostředky vynaložené na vybudování závlahového systému. Trávník, stromy, keře a květiny budou mít vždy správný přísun vody a odmění se Vám za to sytými barvami a kvalitním růstem.


Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace