Jak probíhá závlaha?

Jak probíhá závlaha?

Při zavlažování se výsuvné části postřikovačů vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Poté se opět zasunou.

Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností odlišného režimu. Toto rozdělení je často nutné, ale i výhodné, a to z několika důvodů. Nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači a také čerpadlo nemusí být tak velké. Výhodou rozdělení je i to, že lze zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby. Výhodné je to zejména při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů. Nejde jen o množství vody, ale také o časy, ve kterých se závlaha provádí, a délku jejího trvání. Teprve správnou kombinací těchto faktorů docílíte korektní a užitečné zavlažování.


Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace