Jaký zdroj vody je zapotřebí?

Jaký zdroj vody je zapotřebí?

Bez dostatečného zdroje vody lze obtížně provozovat jakékoliv zavlažování.

Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže. Ve všech případech jí však musí být dostatečné množství a musí být čistá. Možná je i kombinace několika zdrojů. S ohledem na vhodnost použití se nejlépe hodí voda dešťová. Tu, pokud je čistá, přijímají rostliny nejlépe. Velkým problémem je však její shromažďování v dostatečném množství. Pro zvýšení životnosti zavlažovacího systému je nezbytné zajistit čistotu závlahové vody pomocí filtrů. V běžných případech, kdy ve vodě nejsou obsaženy nežádoucí chemické látky, postačují filtry pro odstranění mechanického znečištění. Ty se osazují na přívodní potrubí hned na jeho začátku.

Denní potřeba vody pro běžnou zahradu ve vegetační sezóně je cca 2–5 l na 1 m2 trávníku. Při návrhu automatického závlahového systému je nutné vycházet z vydatnosti zdroje vody.


Nezávazná kalkulace Fotogalerie
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace