Návrh zavlažovacího systému

Návrh zavlažovacího systému

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro spokojenost uživatele. Ani sebelepší komponenty nezajistí dokonalý efekt a užitek celého systému, nebyl-li správně navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechejte si poradit od odborníků.

Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat optimální spon. Takto (vlevo) například vypadá řešení trojúhelníkového a čtvercového sponu.

Máte-li zájem o bezplatné zpracování návrhu závlahového systému, zašlete nám prosím rozměrové údaje společně s přesným osazovacím plánem pozemku v měřítku.


Nezávazná kalkulace Fotogalerie

Pravidla pro návrh zavlažování


  • Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva zkušeného technika z instalační firmy přímo na řešeném pozemku. Ten na místě doporučí vhodný typ zavlažovacího systému, navrhne rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky či posoudí kapacitu zdroje vody a možný způsob připojení.
  • U stabilizované déle založené zahrady je možné navrhnout závlahový systém úsporněji a při pečlivém provedení s minimálními zásahy, neboť jsou již přesně známy velikosti a typy zavlažovaných ploch a jejich vzájemné vazby. Typy postřikovačů a jejich rozmístění potom lépe odpovídají skutečným potřebám závlahy. V případě vedení tras potrubí trávníkem není zapotřebí mít obavy z jeho zničení. Samozřejmě jen tehdy, pokud instalaci provádí zkušený odborník. V místě drážek se před jejich vyrytím provede sejmutí vrstvy trávníku. Trávník i zemina se ukládají na ochranné folie. Ihned po uložení všech rozvodů do drážky a po zhutnění vrácené zeminy se trávník položí zpět a ošetří, takže po několika dnech je zásah již neznatelný. Nesmírně důležitá je pečlivost a rychlost práce, aby sejmutý trávník nezaschl.
  • Hloubka uložení rozvodů do země je obvykle v rozmezí od 17 do 30 cm. Jedná se tedy o mělce uložený systém vyžadující pečlivé zazimování. To se nejčastěji provádí pomocí stlačeného vzduchu, kterým se vyfoukne voda ze systému. Maximální čistota a preciznost při provádění zásahu do trávníku patří mezi základní pravidla, jimiž lze přispět k šetrné instalaci. Nejspokojenější zákazník je ten, který si po dokončení instalace myslí, že ještě nezačala.
  • U nové zahrady, která se teprve začíná zakládat, je výhodné provést dřívější instalaci závlahového systému nebo alespoň jeho části především tam, kde je známá definitivní podoba budoucí výsadby včetně přesné polohy každého keře, každé cesty, či prvků zahradní architektury. Pokud má majitel pozemku jasno o finální podobě zahrady, potom lze dřívější instalací zavlažovacího systému ušetřit značné prostředky. Tento způsob instalace bývá často používán u rozsáhlejších méně členitých trávníkových ploch a jednodušších zahrad. Dřívější instalace závlahového systému je rovněž obvyklá u zahrad, kde se počítá s položením travního koberce.
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace