Nejčastější chyby při instalaci?

Nejčastější chyby při instalaci?

V následujícím odstavci je uvedeno několik chyb, kterých by se měl každý, kdo instaluje zavlažovací systém, vyvarovat. Pokud nemáte dostatek zkušeností, doporučujeme obrátit se na zkušenou instalační firmu.

Nezávazná kalkulace Fotogalerie

Nejčastější chyby:


  • Velikosti jednotlivých sekcí jsou příliš velké a neodpovídají kapacitě zdroje vody. Postřikovače se proto nevysouvají úplně, nemají dobrou distribuci vody a nezavlažují tak předpokládanou plochu. Kapacitu zdroje je nutné vždy předem ověřit a sekce spočítat. 1/2″ zahradní kohoutek na fasádě tedy obvykle nestačí. Nejběžnější dimenzí přívodního potrubí na běžných zahradách je 1″.
  • Postřikovače jsou vzdáleny daleko od sebe a nezajišťují tak vzájemné překrývání mezi sebou. Postřikovače nestačí rozmístit jen tak, aby se dostřikem dotýkaly, ale musí se i dostatečně překrývat. Je žádoucí zajistit, aby každý z postřikovačů dosáhl svým dostřikem až na sousední postřikovač. Správné rozmístění postřikovačů je základem úspěchu.
  • V jedné sekci jsou kombinovány odlišné druhy postřikovačů. Závlaha je potom výrazně nerovnoměrná. Např. rozprašovací a rotační postřikovače by neměly být provozovány společně na jedné sekci.
  • Výsuvné postřikovače ve svahu nejsou opatřeny zpětnými ventily proti vytékání vody. V okolí nízko položených postřikovačů se po skončení závlahy udělají nežádoucí louže. Systém se také částečně odvodní a při opakovaném zavodnění při dalším závlahovém cyklu postřikovače „prskají“.
  • Na přívodním potrubí není vsazen žádný filtr nebo filtr je nedostatečný. Trysky se potom zanáší a snižuje se kvalita závlahy a životnost systému. Minimální požadovaná jemnost filtru pro vodu z vodovodu je 75 mesh, pro studniční vodu 100 mesh, přičemž obvykle postačuje filtr sítový.
  • U zdrojů vody s vyšším obsahem nečistot (jímky na dešťovou nebo užitkovou vodu apod.) je malá plocha filtrační vložky nebo nevhodná konstrukce filtru. Vhodné jsou především filtry lamelové (diskové) s velkou filtrační plochou nebo filtrační jednotky s automatickým proplachem. Při nedodržení tohoto pravidla je riziko velmi častého ucpávání filtru nebo poškození filtru a následně i celého systému.
  • Mikrozávlaha není opatřena samostatným jemným filtrem 120–150 mesh. Důsledkem je nízká životnost mikrozávlahy způsobená ucpáváním jednotlivých komponentů.
  • Elektromagnetické ventily se na zahradě doporučuje umístit do plastových ventilových šachtic s drenážním podsypem a ventily připojit vodotěsnými konektory. V ostatních případech není obvykle zaručena spolehlivost a životnost ovládacího systému.
  • Dimenze potrubí na sekcích nebo na hlavním rozvodu je malá a jsou velké tlakové ztráty. Při rozdílném tlaku na začátku a na konci sekce dochází k nerovnoměrné závlaze.
  • Čidlo srážek není nainstalováno nebo je na nevhodném místě (pod střechou, na závětrné straně apod.). Při dešti potom není systém zablokován.
Uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Vybrané ilustrační realizace