A-Závlaha


Projektům automatického zavlažování zahrad a sportovních ploch se věnujeme v naší firmě od jejího založení v roce 2000. Od té doby máme za sebou mnoho úspěšných realizací a spokojených zákazníků.


Podrobnosti Nezávazná kalkulace

Co nabízíme


Úspěšnost Vašeho závlahového systému závisí velkou měrou na dodavateli instalačních prací, kterého si zvolíte.

Realizujeme:

  • Zavlažování pro okrasné zahrady, veřejné plochy a parky
  • Zavlažování pro sportovní plochy a travnatá hřiště
  • Zazimování, záruční a pozáruční servis
  • Montáž a prodej komponentů závlahových systémů

Podrobnosti Nezávazná kalkulace

Návrh zavlažovacího systému


Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro spokojenost uživatele. Ani sebelepší komponenty nezajistí dokonalý efekt a užitek celého systému, nebyl-li správně navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechejte si poradit od odborníků.

Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači.

Podrobnosti Nezávazná kalkulace
Jsme

Rodinná firma

Tradice a zkušenosti

Od roku 2000

Jasná cena,

Fér jednání

Najdeme způsob

Jak ANO

Zavlažování

Závlahové systémy s automatickým ovládáním jsou již dnes rozšířené po celé České republice. Klimatické podmínky se mění a tomu bude nutné přizpůsobit i způsob dodávek závlahy pro rostliny. Předchozí léta to jenom potvrdila.

Podrobnosti

Co tvoří závlahový systém?

Zavlažovací systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří plastové trubní podzemní rozvody, postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody...

Podrobnosti

Jak probíhá závlaha?

Při zavlažování se výsuvné části postřikovačů vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Poté se opět zasunou. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností odlišného režimu.

Podrobnosti

Co když prší?

Při dešti se může průběh zavlažování automaticky zablokovat, pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek. U čidla srážek je zavlažovací cyklus obnoven až po odparu srážek. Uživatel může také provést jednorázové manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí.

Podrobnosti

Jaký zdroj vody je zapotřebí?

Bez dostatečného zdroje vody lze obtížně provozovat jakékoliv zavlažování. Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže.

Podrobnosti

Nejčastější chyby při instalaci

Zde je uvedeno několik chyb, kterých by se měl každý, kdo instaluje zavlažovací systém, vyvarovat. Pokud nemáte dostatek zkušeností, doporučujeme obrátit se na zkušenou instalační firmu.

Podrobnosti

Cílem je najít způsob jak ANO, nikoliv důvod proč NE.

od roku 2000 desítky spokojených zákazníků

Některé realizace

Zde uvedené realizace jsou ukázkami firmy HUNTER Industries

Zobrazit realizace